Search

MAPON FINLAND OY TOIMITTAA KALUSTON PAIKANTIMET

Wentti Vuokrapalvelu Oy on hankkinut koko kalustoon paikannuspalvelut Mapon Finland Oy:ltä. Paikanninpalvelun avulla koneen sijainti pystytään selvittämään järjestelmän kautta tarvittaessa.


Koneiden huolto-ohjelmat ovat tallennettu Maponiin ja automaattiset hälytykset ilmoittavat huoltotarpeesta. Myös koneiden huoltohistoria säilyy järjestelmässä.


Mapon järjestemä on integroitu Applirent-vuokrausjärjestelmään, jonka avulla paikannustiedot sekä telematiikka saadaan hyödynnettyä vuokrasopimusten hallinnassa.

4 views0 comments

Recent Posts

See All